Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3

LỊCH SỬ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Ngày 26/3 hàng năm được lấy làm ngày kỉ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – cánh tay đắc lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sắp tới ngày 26/3, giaoan.link chia sẻ cùng bạn lịch sử ngày thành lập đoàn 26/3. Mời các bạn tham khảo.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.


Xem tài liệu online