Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học giúp quí thầy cô có cơ sở tham khảo vững chắc trong quá trình tự bồi dưỡng thường xuyên của mình. Đây là tài liệu hữu ích, giúp quí thầy cô thực hiện tốt các quy chế theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT. Mời quí thầy cô tham khảo tất cả các Module theo link sau:

Link Đọc online và tải về các MODULE bồi dưỡng thường xuyên
TH1: Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học, những giải pháp sư phạm
TH2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người,  học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
TH3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu          
TH4: Môi trường dạy học lớp ghép   
TH5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép        
TH6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép   
TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện         
TH8: Thư viện trường học thân thiện
TH9:Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học          
TH10: Giáo dục hòa nhập      
TH11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ có khó khăn về nghe      
TH12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học     
TH13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực  
TH14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực      
TH15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học      
TH16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học  
TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học    
TH18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học
TH19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học    
TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản      
TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học          
TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học   
TH23: Mạng Internet – Tìm kiếm và khai thác thông tin      
TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học   
TH25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học         
TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
TH27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất      
TH28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số          
TH29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng         
TH30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam
TH31: Tổ chức dạy học cả ngày        
TH32: Dạy học phân hóa ở tiểu học  
TH33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học        
TH34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học     
TH35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học 
TH36: Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm
TH37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học    
TH38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học      
TH39: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học         
TH40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học   
TH41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục   
TH42: Thực hành Giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học    
TH43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học      
TH44: Thực hành Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
TH45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em      

* Giaoan.link sẽ cập nhật để quí thầy cô xem online được dễ dàng nhé.