Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module TH11

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC MODULE TH11

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên tiểu học Module TH11 có nội dung nói về “Giáo dục hòa nhập học sinh khiếm thính, học sinh khuyết tật vận động”.

Ở Việt Nam có khoảng 200 nghìn trẻ khiếm thính. Những trẻ em này có quyền được hưởng một nền giáo dục có chất lượng. Giáo dục hòa nhập là một trong những phương thức giáo dục tối ưu. Nó đảm bảo cho trẻ khiếm thính được phát triển tối đa khả năng, tiềm năng của mình. Do không nghe được hoặc nghe không rõ, nên trẻ khiếm thính có khó khăn trong việc tiếp nhận, hiểu và biểu đạt thông tin. Tùy vào mức độ, thời gian xuất hiện khiếm thính. Trẻ khiếm thính có thể sử dụng một hay nhiều phương tiện giao tiếp khác nhau. Gồm ngôn ngữ nói, ngôn ngữ ký hiệu hay đồng thời cả hai dạng trên. Tuy nhiên trẻ khiếm thính có thế mạnh về khả năng tiếp nhận thông tin qua thị giác. Do đó, nếu giáo viên biết vận dụng thế mạnh này trong giảng dạy trẻ khiếm thính đều có thể học tập có kết quả như những trẻ không khiếm thính khác.

Xem online Module TH11
Tải về
 

Từ khóa nội dung này: module th11, boi duong thuong xuyen tieu hoc, bdtx tieu hoc.
Bạn có thể quan tâm đến các tài liệu tham khảo khác: