Đề 3 Ôn tập toán lớp 5

Giaoan.link chia sẻ đề số 3 ôn tập toán lớp 5 và đáp án bên dưới. Các bạn xem đề ôn tập toán lớp 5 online, tải file pdf ở link cuối bài viết.

Một số bài tập toán lớp lớp 5:


XEM ĐỀ ÔN TẬP TOÁN ONLINE


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 6 C
2 B 7 A
3 C 8 D
4 D 9 C
5 B 10 A