Đề ôn tập toán lớp 5 – Phép nhân phân số (đáp án)

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn đề ôn tập toán lớp 5 – phép nhân phân số. Các bạn có thể xem đề toán lớp 5 và đáp án online và tải file pdf ở link cuối bài viết.

Bài tập lớp 5, các đề khác:

| |

XEM BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 ONLINE


ĐÁP ÁN

CẤU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 D 6 A
2 D 7 B
3 B 8 C
4 C 9 A
5 A 10 C