ĐỀ SỐ 5 ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 – CỘNG TRỪ PHÂN SỐ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn đề số 5 ôn tập toán lớp 5 – Cộng trừ phân số, đáp án. Các bạn có thể xem đề ôn tập toán lớp 5 online và tải file pdf ở link cuối bài viết.

Bài tập lớp 5, bạn có thể tham khảo thêm:


XEM ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 5 ONLINE


Câu 10: Một quầy lương thực buổi sáng bán được tổng số gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

ĐÁP ÁN

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 D 6 D
2 A 7 D
3 C 8 B
4 D 9 B
5 C 10 B