Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 1 Bài Nét, hình, mảng – Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật 1 Chủ đề 1 Bài Nét, hình, mảng – Chân trời sáng tạo. Bạn có thể tham khảo online nội dung của bài giảng powerpoint mĩ thuật lớp 1, chân trời sáng tạo, chủ đề 1: thế giới mĩ thuật, tiết 3: nét, hình mảng (chú ý: xem online không thể hiện được hiệu ứng và định dạng chuẩn của file pptx). Bạn nên tải file bài giảng pptx chuẩn ở link cuối bài về xem và chỉnh sửa.

Xem bài giảng powerpoint các môn khác lớp 1:


XEM BÀI GIẢNG MI THUẬT 1 CTST ONLINE