Plugin WordPress MathJax-Latex Viết công thức Toán-Lí-Hóa trên website

Tiếp theo những bài hướng dẫn liên quan đến làm website wordpress đã ra trước đó. Hôm nay, giaoan.link chia sẻ đến các bạn yêu làm web bài hướng dẫn cài và sử dụng Plugin WordPress MathJax-Latex Viết công thức Toán-Lí-Hóa trên website.

Dưới đây là 1 đoạn mình viết các hàm số toán, sử dụng latex để hiển thị trên website. Bạn nhìn sẽ rất chuyên nghiệp và đẹp mắt.

Câu 1: Cho hàm số \(f(x)=x^2\ +\ 4 \). Khẳng định nào sau đây là đúng
A. \(\int{f(x)dx\ =\ 2x+C}\)
Câu 2: Nếu \(\int_{0}^{3}{f(x)dx\ =\ 4}\) thì \(\int_{0}^{3}{3f(x)dx}\) bằng
A. 36

Vậy để viết được những công thức toán học hay vật lý cũng như hóa học trên môi trường web (ở đây là web mã nguồn wordpress) bạn cần điều gì?

1- Bạn cần có website mã nguồn wordpress. Nếu bạn chưa biết cách tạo, hãy xem bài viết hướng dẫn này.

2- Bạn cài plugin MathJax-Latex

3- Biết đôi chút về mã html (không cần nhiều, bạn xem cũng hiểu)

4- Biết cách viết công thức Equation trên Ms Word

Tất cả đã được mình thực hiện trong 1 video dài 10 phút, bạn xem sẽ hiểu hết luôn.

Các bài về học làm website wordpress:

Xem video hướng dẫn cụ thể