Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 2 tiết 1 Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản – Chân trời sáng tạo

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn mẫu Bài giảng Powerpoint Mĩ thuật lớp 1 Chủ đề 2 tiết 1 Vẽ ngôi nhà từ hình cơ bản – Chân trời sáng tạo. Các bạn có thể xem online nội dung cơ bản của bài giảng này. Tuy nhiên, xem online không thể hiện được các hiệu ứng cũng như định dạng chuẩn của bài giảng. Các bạn nên tải file Powerpoint chuẩn ở link cuối bài viết về xem và chỉnh sửa theo cá nhân.

Bài giảng powerpoint lớp 1:


XEM BÀI GIẢNG MĨ THUẬT LỚP 1 ONLINE