Plugin Fixed Widget WordPress Ghim nội dung widget cố định trên website

Bạn đang tập thiết kế website, thiết lập các bước để hoàn thiện 1 trang web? Plugin Fixed Widget WordPress Ghim nội dung widget cố định trên website sẽ cần thiết cho bạn. Với Plugin wordpress Fixed Widget, bạn dễ dàng ghim nội dung cố định trên trang web của bạn.

Trước khi sử dụng, bạn vào trang quản lý plugin trên admin-wp và vào cài mới plugin để bắt đầu sử dụng. Bạn xem nội dung hướng dẫn trong video bên dưới để dễ dàng thực hiện.

Các bài hướng dẫn nội dung về wordpress:

Xem video sử dụng plugin fixed widget