Tin học 5, Logo rùa, Ôn tập viết thủ tục, vẽ hình tròn và các hình nâng cao trong bài 5

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài thực hành Tin học 5, Logo rùa, Ôn tập viết thủ tục, vẽ hình tròn và các hình nâng cao trong bài 5. Nội dung trong video bao gồm:

1- ÔN TẬP VIẾT THỦ TỤC
2- SAVE THỦ TỤC
3- LOAD LẠI TỆP THỦ TỤC
04:19 VẼ HÌNH TRÒN
4- VẼ HÌNH LỤC GIÁC CÓ ĐỈNH HÌNH TRÒN
5- VẼ HÌNH LỤC GIÁC CÓ ĐỈNH HÌNH BÔNG TUYẾT
6- VẼ HÌNH BÔNG TUYẾT CÓ ĐỈNH HÌNH TRÒN
👉HỌC LOGO RÙA TIN HỌC 4, 5: https://youtube.com/playlist?list=PLf7IpdVG0lfMe6sK89qB2f53-LZji0DIz

Bài tập tin học lớp 5:

Mời các bạn xem video thực hành Tin học 5, chủ đề 4, bài 5 ôn tập thủ tục trong logo