Tin học 5 Chủ đề 4 LOGO RÙA Bài 5 phần C hoạt động ứng dụng, mở rộng

Trong bài này, giaoan.link sẽ thực hành Tin học 5 Chủ đề 4 LOGO RÙA Bài 5 phần C hoạt động ứng dụng, mở rộng. Trong phần này sẽ ôn lại các kiến thức và thực hành sau:

1- Ôn tập: vẽ hình tròn, hình vuông, viết thủ tục trong logo rùa

2- Thực hành:

  • Vẽ 4 hình tròn xếp lên nhau tạo hoa văn
  • Vẽ hình lục giác có đỉnh là hình vuông
  • Vẽ bông tuyết 8 cách có đỉnh là hình vuông
  • Vẽ 4 hình vuông liền kề

Mời các bạn xem video hướng dẫn thực hành ở cuối bài viết…

Một số bài tập tin học 5:

Xem video hướng dẫn thực hành