Tin học lớp 5, chủ đề 4 Thế giới logo, Bài 6 thay đổi màu sắc – nét vẽ

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn bài hướng dẫn về Tin học lớp 5, chủ đề 4 Thế giới logo, Bài 6 thay đổi màu sắc – nét vẽ. Trong video bên dưới sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm để thay đổi màu và nét vẽ trong logo rùa.

1- Để thay đổi màu sắc trong logo rùa, bạn sử dụng lệnh SetPenColor

Cấu trúc lệnh: SetPenColor n ; Trong đó n là số tự nhiên 0, 1, 2…. tương ứng với 1 màu sắc

2- Để thay đổi nét vẽ trong logo, bạn sử dụng lệnh SetPenSize

Cấu trúc lệnh: SetPenSize [m n] ; Trong đó m là height, n là width. Để thay đổi nét vẽ, bạn thay đổi giá trị n

Bài tập tin học lớp 5, các bài khác:

Xem video hướng dẫn cụ thể