TIN HỌC LỚP 5 LOGO RÙA Bài 6 Thay đổi màu sắc – nét vẽ Phần thực hành ứng dụng

Giaoan.link chia sẻ tiếp tục đến các bạn TIN HỌC LỚP 5 LOGO RÙA Bài 6 Thay đổi màu sắc – nét vẽ Phần thực hành ứng dụng. Qua bài này các bạn tiếp tục học và thực hành các lệnh trong bài 6: setpencolor, setpensize, vẽ hình tròn, hình lục giác…

Các bài tập tin học lớp 5 khác:

Các bạn xem video giảng dạy sau