Tin học lớp 5 Logo rùa Vẽ hình tròn bằng lệnh Circle và Circle2

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn Tin học lớp 5 Logo rùa Vẽ hình tròn bằng lệnh Circle và Circle2. Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết và thực hành bên dưới.

  • Lệnh CIRCLE có cấu trúc lệnh là: Circle n – Trong đó n là bán kính đường tròn. Lệnh này khi vẽ xong chú rùa nằm tại tâm đường tròn.
  • Lệnh CIRCLE2 có cấu trúc lệnh: Circle2 n – Trong đó n là bán kính đường tròn. Lệnh này khi vẽ xong chú rùa nằm trên đường tròn.

Các bài tin học lớp 5 khác:

Video hướng dẫn thực hành vẽ đường tròn trên logo rùa