Msw Logo rùa Vẽ hình bông hoa

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn hướng dẫn Msw Logo rùa Vẽ hình bông hoa. Trong bài hướng dẫn này, bông hoa sẽ được tùy chỉnh về độ lớn của cánh hoa cũng như số lượng cánh hoa.

Các bài tập tin học lớp 5 khác:

Dưới đây là thủ tục vẽ bông hoa trên mswlogo

to bonghoa
cs ht
make "a 250 ; Do dai cu canh hoa
make "k 20  ; So luong canh hoa
pu
setpc 6
setpensize [2 2]
setx :a
pd
for[flower 0 360][
	make "r :a*cos(:k*:flower)
	make "x :r*cos(:flower)
	make "y :r*sin(:flower)
	setxy :x :y
	wait 1    
]
end

Các bạn có thể xem clip thực hành MSWLogo vẽ cánh hoa