Tin học lớp 5 Logo rùa Cách save tệp thủ tục, load tệp thủ tục trong logo rùa

Ở bài trước, giaoan.link đã hướng dẫn các bạn viết các thủ tục trong logo rùa. Tuy nhiên, các thủ tục được viết sẽ mất khi bạn đóng chương trình Logo và mở lại. 

Để sử dụng lại các thủ tục được tạo phải lưu trong 1 tệp có tên và đuôi là *.lgo bằng lệnh: save “ten_tep.lgo

Khi mở chương trình logo chúng ta cần load tệp chưa các thủ tục lại bằng lệnh: load “ten_ten_tep.lgo

Mời bạn xem video bên dưới để hiểu rõ hơn.

Một số bài học logo khác:

Xem video học logo