Tin học 5 Logo rùa Vẽ 2 hình vuông lồng nhau – Học lệnh Setx, Sety, Setxy

Giaoan.link chia sẻ đến các bạn về Tin học 5 Logo rùa Vẽ 2 hình vuông lồng nhau – Học lệnh Setx, Sety, Setxy. Bạn ứng dụng lệnh Setxy để dời tọa độ đến vị trí mới cho việc vẽ hình vuông thứ 2.

Nội dung và ý nghĩa lệnh:

  • Setx n: di chuyển chú rùa đến vị trí n trên trục x
  • Sety n: di chuyển chú rùa đến vị trí n trên trục y
  • Setxy n m: di chuyển chú rùa đến vị rí giao nhau của trục x, y tại vị trí n, m

Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới và thực hành vẽ 2 hình vuông lồng nhau.

Các bài tập về logo rùa:

Xem video hướng dẫn logo rùa